អ្វីដែលយើងគាំទ្រ
  • ការរចនា 2D & 3D ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • គំរូឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ពិនិត្យ
  • លក្ខខណ្ឌទូទាត់ដែលអាចបត់បែនបាន និងរយៈពេលឥណទាន : A: T/T ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចម្លងនៃ BL; B: ការប្រើប្រាស់ L/C 120 ថ្ងៃ (... អាចចរចារបាន)
  • ការដឹកជញ្ជូនលឿន: សមត្ថភាពផលិតអតិបរមា: 3100 ឈុត / ខែ

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp