រក​ឃើញ​ពួក​យើង

 

ទំនាក់ទំនង

 

ចូរនិយាយអំពីគម្រោងរបស់អ្នក។


ការិយាល័យកណ្តាល: Jingang Avenue, Gangji Town, Hefei, Anhui, ប្រទេសចិន។

 

រោងចក្រទីមួយ៖ Jingang Avenue, Gangji Town, Hefei, Anhui, China

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតទូខោអាវ

 

រោងចក្រទីពីរ៖ សួនឧស្សាហកម្មទំនើប ខោនធី Shouxian, Hefei, Anhui

 

ក្រុមហ៊ុនផលិតទូផ្ទះបាយ


 

 

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp