ទូផ្ទះបាយរចនាប័ទ្មបុរាណ
តម្រង(5)
ទូផ្ទះបាយរចនាប័ទ្មបុរាណ
  • ទូ ផ្ទះបាយ ស្តង់ដារអឺរ៉ុប និងអាមេរិក គុណភាពពិសេស អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយទ្វារឈើ Oak ឬ Cherry Wood និង Plywood នៅខាងក្នុង ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបានរចនាប័ទ្មផ្ទះបាយបែបបុរាណដែលរឹងមាំខ្លាំង និងធន់នឹងទឹក។

សរុប 1 ទំព័រ

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp