កន្លែងដាក់ស្រា និងបារ
តម្រង(7)
កន្លែងដាក់ស្រា និងបារ
  • YALIG'S Wine Racks & Bars គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការរក្សាទុក បង្ហាញ និងបម្រើស្រា និងកញ្ចក់របស់អ្នក។ ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មតាមតម្រូវការប្រណិត ដើម្បីឲ្យសមនឹងការរចនាគ្រឿងសង្ហារឹមក្នុងផ្ទះ។

សរុប 1 ទំព័រ

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp